Leder                                   Christian Axelsen                            leder@risorfk.no                            404 13 847

Kasserer                             Guro Salvesvold                              guro@tvedregn.no                        959 13 006

Sportslig leder                  Rune Norgaard                               rune.norgaard7@gmail.com       983 33 370

Anleggsansvarlig              Jan Jacobsen                                                                                               916 25 076

Sekretær                            Inger-Johanne Gundersen            gingerjohanne@hotmail.com      979 61 559

Styremedlem                    Odd Harry Pedersen                      harry75@hotmail.com                  977 05 381

Styremedlem                    Aanon Dalen                                    Aanon.Dalen@Asplanviak.no      909 57 068

Styremedlem                    Michelle Keis Winther                  michellekeis@hotmail.com          468 39 223

Styremedlem                     Tone Stabell Hansen                     tonesh92@gmail.com                   957 64 569