Risør Fotballklubb hadde med ikke mindre enn fem dommere på årets vårsamling i Lyngdal denne helgen.

Alle kretsens dommere blir invitert til samlingen i begynnelsen av februar, og Risørs tilstedeværelse var tydelig.

Helgen var preget av mange tema som skulle gjennomgås. Kampeledelse/management, restitusjon og kosthold, regelnytt, offside, hindre positive angrepsmulighet/frata åpenbar scoringsmulighet, hands, regel 12 (feil og overtredelser), etikk og fairplay. I tillegg ble det gjennomført en treningsøkt.

Vi nevner samtidig at Marianne Ommundsen Olsen nå er dommerkontakt i Risør FK.

På bildet, fra venstre: Marianne Ommundsen Olsen, Joachim Andersen, Kato Eliassen, Bjørn Helge Dahle og Tore Myrberg.