Vi sender i disse dager ut kontigenter til alle medlemmer. Her er en oversikt:

Senior (over 20 år)                                                   1400,- Seniorspillere
Junior  (13 – 20 år)                                                   1200,-
Søskenmoderasjon 50%, d.v.s. for to stk.                1750,-
Barnekontingent (opp til og med 12 år)                    1000,-
Familie kontingent                                                   1900,-
Støttemedlemskap                                                      500,-

 

Søskenmoderasjon barnekontingent 50% på juniorkontingent, dvs kr. 600,- for nr. to.