Denne meldingen MÅ leses av alle spillere og foreldre, slik at vi er sikret på at det står folk i kiosken på hjemmekampene.

Det er viktig å få med seg at man står for alle kampene den aktuelle dagen, ikke vare den man står oppført rett bak.

Oppmøte 30 min før kamp start. Hvis du ikke har mulighet til å ta din vakt må du selv forsøke å bytte med en annen.

 

Kamp                    Dato                Kamp start                        Vakt

AUGUST

 

Gutter 7 år         23.08.2017         kl. 18:00                    Merete Aanensen og Gina Susanne Westad

4 div kvinner      23.08.2017        kl. 19:30

Gutter 10            23.08.2017         kl. 18:00

Gutter 16 år       24.08.2017         kl. 19:30                     Hilde Gullhav og Veronica Masdalen

5 div menn         28.08.2017         kl.19:30

Old Boys             28.08.2017         kl. 19:30                      Betina Ibsen Knutsen og Alla Podina

Gutter 8              30.08.2017         kl. 17:30

Jenter 14 år        30.082017          kl. 19:15                       Karen Synnøve Malmgren og Kristin Jacobsen

SEPTEMBER                                                  

Gutter 11            04.09.2017         kl. 18:00

Gutter 12            04.09.2017         kl. 18:00

4 div kvinner      04.09.2017        kl. 19:30                          Camilla Bjelland og Mona Gjester Eikeland

Gutter 11            05.09.2017         kl. 18:00                           Marita Halvorsen og Eva Kristine Aamo

Gutter 7 år         06.09.2017        kl. 18:00

Gutter 10            06.09.2017         kl. 18:00

Gutter 9              06.09.2017         kl. 17:30

Jenter 14 år        06.09.2017         kl. 19:15                        Linda Kristine Knutsen og Gholamreza Sakhidad

Gutter 14 år       07.09.2017         kl. 18:00

4 div kvinner      07.09.2017        kl. 19:30                         Chin Zhang og Øyvind Tønnesøl

Gutter 11            11.09.2017         kl. 18:00                         Geir Arnesen og Kittel Gjernes

Gutter 8              13.09.2017        kl. 17:30

Gutter 7 år         13.09.2017         kl. 17:30

Gutter 10            13.09.2017         kl. 18:00

Gutter 13 år       13.09.2017         kl. 19:00                          Espen Grimsland og Anna Stina Næss

Gutter 16 år       14.09.2017         kl. 19:30                      Henry Holdgaard Clausen og odd Anders Homme

5 div menn         16.09.2017         kl. 15:00                       Geir Lund og Magnus kittelsen

Gutter 11            18:09.2017         kl. 18:00                       Magne Leivann og Renata Macenene

4 div kvinner      19.09.2017        kl. 19:30

Old Boys              19.09.2017        kl. 19:30                         Dag Halvor Setra og Cato Solstad

Gutter 13 år        20.09.2017       kl. 18:00

4 div kvinner       20.09.2017       kl. 19:30                          Anda Tolstika og Marcus Wester

Gutter 16 år         21.09.2017       kl. 19:30                          Denan Basic og Hilde Gullhav

Gutter 11              25.09.2017       kl. 17:00

Gutter 12              25.09.2017       kl. 18:00

4 div kvinner       25.09.2017       kl. 19:30                           Jon Gløersen og Malin Køller

Gutter 7 år         27.09.2017        kl. 18:00

Gutter 9               27.09.2017        kl. 17:30

Gutter 10             27.09.2017        kl. 18:00

Jenter 14 år        27.09.2017         kl. 19:15                           Abdi-Kafi Abdi Hashi og Gry Prebensen

Gutter 14 år       28.09.2017         kl. 18:00                           Andreas Stensland og Karen Storsveen

OKTOBER                                                       

5 div menn         09.10.2017         kl. 20.00                           Viktor Hauge og Stine Gregersen

Gutter 13 år       11.10.2017         kl. 18:00                            Jarle Holger Johnsen

Gutter 14 år       12.10.2017         kl. 18:00

4 div kvinner      12.102017          kl. 19:30

Gutter 16 år       12.10.2017         kl. 19:30                            Anne Nilssen og Wainy Kvernsmyr

Avslutning          14.10.2017       (kommer) Tom Hommefoss, Roya Karimi, Kathrine Pedersen, Bjørn E. Nilsen

4 div kvinner      16.10.2017        kl. 19:30                            Vidar Alvestad og Rune skomakerstuen

Gutter 10            18.10.2017         kl. 18:00

Gutter 13 år       18:10.2017         kl. 19:00                            Christina Hestø og Joakim Aabak

Jenter 14 år        25.10.2017         kl. 19:15

Gutter 14 år       26.10.2017         kl. 18:00