Det smiles godt i Risør Fotballklubb etter at de er tildelt 100 000 kroner i spillemidler fra Color Line. – Dette er viktige penger til utstyr i klubben, sier Christian Axelsen.

Tekst: Tore Myrberg

Det er pengespill på Color Lines skip som gir spillemidler til «lotteriverdige» formål. Derfor er lederen i Risør Fotballklubb veldig glad for at klubben er en av mottakerne i 2019.

– Klubben bruker mange penger på utstyr og at det skal være gode treningsforhold på Kjempesteinsmyra. Vi har fått beskjed om at vi får 100 000 kroner i år, noe vi er veldig glade for, sier Axelsen til iRisør.no.

Forutsigbarhet

Klubben har de siste årene opplevd en sterk vekst i antall lag, og da særlig på jentesiden. Dette har ført til økt behov for alt fra drakter til baller.

I tillegg er nå anlegget for undervarme i gang på Kjempesteinsmyra, noe som også koster penger.

– Samtidig er nettopp utstyr og forutsigbare treningsforhold viktig for at vi skal kunne gi et godt tilbud til barn og unge, sier Axelsen.

Ett år av gangen

I sin tid hadde Risør Fotballklubb direkte inntekter fra spilleautomater utplassert i Risør. Når Staten tok over ansvaret for automatene, forsvant derfor deler av inntektene. Dette ble noe kompensert med grasrotmidler og momskompensasjon.

Tildelingen fra Color Line krever i utgangspunktet ingen ting tilbake, men det er vanlig at mottaker synliggjør at de har fått spillemidler. Dette har også Risør Fotballklubb tenkt å gjøre.

– Både på våre nettsider og med skilt på Kjempesteinsmyra vil vi vise at vi er blant klubbene som får spillemidler fra Color Line i 2019, avslutter Christian Axelsen.