Forfatter: Emily Frøyna

Referat fra møte i sportslig utvalg

Her er referat fra møte i sportslig utvalg:   Møte 3/16       –     Sportslig Utvalg   – Tirsdag 18.10.16     Møtte Referat Rolf Cato Naume X X Rune Nordgård X Tom Korneliussen X Bjørn Haugersveen X X Glen Brattkleiv X X Mathias Sørbø Eriksen X X Kirsti Henriksen X x   REFERAT: Forfall: Rune Nordgård var forhindret fra å komme på møtet, ringte før og meldte fra om de oppdragene han hadde fra forrige møte. Tom var forhindret fra å komme på møtet, men hadde en gjennomgang på sakene dagen etterpå   Tidligere møte uten referat: Det ble avholdt et superkort stående møte på kjøkkenet på klubbhuset 6. september 2016. Det foreligger ikke referat. Hensikten med møtet var å fordele oppfølging av de ulike lag – dette ble gjort (jfr. sak 11/16)   11/16: Status lagene Tilbakemelding fra lagene – Rune via telefon før møtet. Stort sett positive tilbakemeldinger. Noen utfordringer knyttet til utstyr – at det er klart hvem henvendelse skal gå til og at en får rask levering. Hovedtrenerne i aldersbestemte lag fortsetter. Noen lag kan trenge flere trenere, også med tanke på å dele gruppa i flere lag. De vil i første omgang hente trenere selv. SU liker tanken med flere lag – dvs. mer spilletid, mer ball og alt som er bra. 13 og 15 års lagene er store og voksende grupper som ser ut til...

Les mer

Bilder

Her er noen flotte bilder av Risør-guttene: http://www.ikstart.no/news/article/ofog6r89t911dxkiuou9fote/title/sparebanken-sor-fotballskole/currentImage/6/

Les mer

Følg oss på Facebook